Professionel brandimprægnering og brandsikring af stråtag

Vi er specialister i Norden i beskyttelse / brandsikring af stråtage og brandimprægnering af træ mm.

Dette program er specielt blevet udviklet med henblik på vedligeholdelse af stråtagets naturlige skønhed på den ene side og på den anden som brandsikring og beskyttelse mod erosion.

Vi arbejder overalt på Fyn, Sjælland og i Jylland.

Beskyttelse af stråtaget med Magma SG-2H

Brandsikring af straatag
brandimprægnering

Når det drejer sig om skønheden og æstetikken af tage, er et smukt stråtag svært at overgå. Mos, støvpartikler og UV-bestråling forringer imidlertid stråtagets udseende og nedsætter tagets forventede levetid.

Den kontinuerlige absorbering af forurenet regnvand og den efterfølgende tørringsproces fratager stråtaget vigtige naturlige egenskaber og dækker Deres førhen så smukke stråtag – i mange tilfælde på overraskende kort tid – med en slags gråslør.

Tidligere fandtes der ikke rigtigt andre muligheder end at lade en professionel tækkemand rense taget – en tidsrøvende og kostbar affære, som uundgåeligt var forbundet med tilsvarende ubehageligheder. Senere hen kom et alternativ, i form af anvendelsen af ofte miljøskadelige kemiske produkter. Stillet over for sammensætningen i disse produkter, kan der egentlig ikke tales om et ægte alternativ.

Et yderligere aspekt, som har stor betydning ved beskyttelse af stråtage er ønsket om en effektiv brandsikring af stråtaget – noget som ikke kun får betydning for størrelsen på forsikringspræmien, men i særdeleshed skal tages med i overvejelserne om familiens brandsikkerhed.

Magma-Firestop A/S kan med Magma programmet tilbyde Dem en bred palette af miljø venlige produkter inden for netop brandsikring af stråtag såvel som andre beskyttende produkter.

Brandsikring af stråtag med Magma Firestop SG-2H - brandhæmmere til stråtage - et klasse T Tag op til 5 år

Brandsikring med det brandhæmmende produkt Magma Firestop SG-2H på yderside i kombination med Magma Firestop-IMW 435 på inderside giver den optimale brandsikring.

Fordele ved Magma 2000 programmet

  • Lader Deres stråtags skønhed genopstå
  • Beskytter Deres tag mod skadelig vandabsorption
  • Reducerer UV-strålingens skadelige indflydelse
  • Hæmmer snavs, mos og lignende aflejringer
  • Afgørende forlænger Deres stråtags levetid
  • Giver en effektiv brandhæmning / brandsikring af dit stråtag

Magma Firestop

Kontakt Magma Firestop A/S om beskyttelse- og brandsikring af stråtag