Brandsikring af Stråtag

Vi er specialister i Norden i beskyttelse / brandsikring og brandimprægnering af stråtage

Dette program er særligt udviklet med henblik på vedligeholdelse af stråtagets naturlige skønhed på den ene side. Og på den anden som brandsikring og beskyttelse mod erosion. Stråtag kan brandimprægneres til

et Klasse Broof (t2)

Læs mere
Brandsikring af stråtag
Brandsikring: Behandling af træ - brandbeskyttelse brandmaling

Træ - udendørs brandsikring

Brandhæmmer og flammehæmmer – professionel brandimprægnering af træ udendørs

Hos Magma Firestop A/S  på Fyn udfører vi professionel brandimprægnering af træ til udendørs brug. Vi servicerer overalt på Fyn, Sjælland og Jylland. Vi er eksperter på dette område, og vi er blandt de få firmaer i verden, der kan udføre en holdbar og effektiv brandimprægnering af udendørs produkter.

EUROCLASS C-s2, d0

Læs mere

Træ - indendørs brandsikring

Vi er specialister i Norden i beskyttelse / brandsikring af stråtage og brandimprægnering af træ mm.

Magma Firestop® IMW 435 er en dybtvirkende brandhæmmende spray til indendørs brandimprægnering af træ. Kan brandimprægneres til

EUROCLASS C-s2, d0

Læs mere
Brandmaling af træ/stål

Brandmaling Træ - indendørs

Brandhæmmer og flammehæmmer – professionel brandimprægnering af træ udendørs

Flammehæmmende Primer til træ indendørs, hvid eller transparent. Kan brandimprægneres til

EUROCLASS B, S1, d0

Læs mere

Tekstiler

Brandbeskyttende behandling af naturlige og syntetiske tekstiler med Magma APL-100

Magma Firestop® IMW 435 er en dybtvirkende brandhæmmende spray til indendørs brandimprægnering af træ.

Læs mere
Brandsikring af tekstiler

Dekoration / juletræ

Brandbeskyttelse til juletræer.

X-Mas Safe® er en brandhæmmende forsegling til brandbeskyttelse af juletræer.

Læs mere

Brandsikring: Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er brandsikring?

Brandsikring er en kritisk del af at sikre både mennesker og ejendomme.

Brandsikkerhed er en række forebyggende foranstaltninger, designet til at minimere risikoen og skaden forårsaget af brand.

Disse foranstaltninger kan omfatte installation af brandslukkere, røgdetektorer og sprinkleranlæg, brug af brandsikre byggematerialer og udvikling af en effektiv nødudgangsplan.

Med et stærkt engagement i at beskytte menneskeliv, ejendomme og det omgivende miljø, arbejder Magma Danmark hårdt på at levere brandsikringsløsninger af høj kvalitet.

Vi hjælper både husejere og virksomhedsejere med at mindske risikoen for brandrelaterede katastrofer, spare potentielt betydelige omkostninger i skader og vigtigst af alt, sikre folks sikkerhed.

Hvad er forskellen mellem aktiv og passiv brandsikring?

Brandsikring kan opdeles i to primære kategorier: aktiv og passiv brandsikring.

Aktiv brandsikring

Aktiv brandsikring henviser til systemer, der kræver handling for at fungere. Det inkluderer brandslukkere, sprinkleranlæg og brandalarmer. Disse enheder er designet til aktivt at bekæmpe brande, når de opstår.

Passiv brandsikring

Passiv brandsikring, derimod, indebærer strukturelle foranstaltninger indbygget i bygningen, der er designet til at forsinke spredningen af ild og røg. Dette kan omfatte brandvægge, branddøre og brandsikker isolering.
Magma Danmark tilbyder en bred vifte af produkter og rådgivning inden for både aktiv og passiv brandsikring. Vi hjælper dig med at forstå forskellene mellem disse to typer brandsikring, og hvilke systemer, der passer bedst til dit specifikke behov og situation.

Hvordan kan jeg forbedre brandsikkerheden i mit hjem?

At forbedre brandsikkerheden i dit hjem indebærer både forebyggende foranstaltninger og beredskabsplanlægning. Her er nogle generelle retningslinjer, der kan hjælpe:

 1. Installation af brandalarmer: Brandalarmer bør installeres på hvert etage, inklusiv kælderen, og inde i og udenfor soveværelser. Test dem regelmæssigt for at sikre, at de fungerer korrekt, og skift batterier mindst én gang om året.
 2. Anvendelse af brandsikringsprodukter: Magma Firestop’s brandhæmmende produkter kan anvendes til at forbedre brandsikkerheden i dit hjem. Disse produkter kan behandle forskellige materialer for at gøre dem mere modstandsdygtige over for ild.
 3. Sikker anvendelse af elektriske apparater: Undgå at overbelaste stikkontakter, og sørg for, at alle elektriske apparater er i god stand. Sluk for apparater, når de ikke er i brug.
 4. Hav en nødplan: Alle familiemedlemmer bør kende flugtruter i tilfælde af brand, og have en aftalt mødeplads uden for hjemmet. Gennemgå og øv denne plan regelmæssigt.
 5. Opbevar farlige materialer korrekt: Opbevar brandfarlige væsker og andre farlige stoffer væk fra levende områder og i passende, sikre beholdere.
 6. Køkkensikkerhed: Mange brande starter i køkkenet. Forlad ikke madlavning uovervåget, og hold området fri for brandfarlige materialer.
 7. Opbevaring af en brandslukker: Det er en god idé at have mindst én lettilgængelig brandslukker i dit hjem. Sørg for at alle voksne ved, hvordan man bruger den.

Husk, brandsikkerhed er en løbende proces og kræver regelmæssig opmærksomhed og vedligeholdelse. I samarbejde med Magma Firestop kan du opnå en effektiv brandsikkerhedsplan for dit hjem.

Hvad gør et tekstil brandhæmmende?

Et brandhæmmende tekstil er et materiale, der er designet til at modstå eller modvirke antændelse, ildspredning, varmeudvikling og røgproduktion.

Brandhæmmende tekstiler kan enten være naturligt brandhæmmende, eller de kan være behandlet med specielle brandhæmmende kemikalier.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom et tekstil er brandhæmmende, vil det ikke nødvendigvis være helt brandtæt. I stedet vil det bremse spredningen af ilden, hvilket kan give værdifuld tid til at reagere på en brand.

Hvad er EUROCLASS?

 1. EUROCLASS C-s2,d0:

  Dette refererer til et materiale, der har en moderat brandreaktion. “C” indikerer, at materialet i nogen grad bidrager til en brand. “s2” indikerer at materialet har en moderat røgproduktion. “d0” betyder, at der ikke er nogen brændende dråber/partikler.

 2. Klasse Broof(t2):

  Dette er en klassificering specifikt for tagmaterialer. “Broof” indikerer, at materialet har bestået nogle specifikke brandtests for tagprodukter. “t2” angiver, at det har bestået en test for eksponering for en brændende træbrand (t2-testen).

 3. EUROCLASS B, S1, d0:

  Dette er en klassificering for materialer, der har en meget begrænset bidrag til en brand. “B” angiver, at materialet meget lidt bidrager til en brand. “S1” indikerer, at der er lav røgproduktion. “d0” betyder, at der ikke er nogen brændende dråber/partikler.

Disse klassificeringer giver en måde at sammenligne brandegenskaberne for forskellige materialer på en standardiseret måde, hvilket hjælper med at sikre, at passende materialer bruges i forskellige dele af byggeriet for at minimere risikoen for brand.