Metode

Brandtrekanten

For at forstå en brands opståen og udvikling benyttes brandtrekanten. Brandtrekanten benyttes i stort set altid som udgangspunkt i en brandmands grundlæggende uddannelse.

De tre elementer i brandtrekanten er:

  • Ilt – O2
  • Varme
  • Brandbart materiale

For at ild kan opstå skal disse tre elementer være tilstede. For at standse eller undgå en brand fjernes et af elementerne. Med Magma Firestop® fjernes ilten fra det brandbare materiale. Rent teknisk udvikler Magma Firestop® en atmosfære i form af en gasart som forhindrer ilten i at gå i reaktion med det brandbare materiale.

BRANDTREKANTEN

I normal brandbekæmpelse er det almindelig anerkendt at benytte ilt fortrængning som slukkemiddel. CO2 og pulverslukkere er eksempler på iltfortrængende slukningsmidler.

De fleste materialer vil starte med at brænde ved en bestemt temperatur, nogle er mere brandbare end andre. Efter proffesionel behandling med et brandhæmmende produkt vil man kunne klassificere visse brandbare materialer såsom; træ eller plastik som “svært antændelig” eller ” ikke brandbart”.

Materialer kan behandles med FR overfladebehandling eller imprægnering. Alternativt kan FR kemikalier tilsættes i fremstillingsprocessen for at opnå en kemisk modifikation af brandegenskaberne.

Bruges Magma Firestop sammen med røgdetektorer, brandalarmer og/eller automatiske slukningsanlæg vil FR behandlede materialer udgøre den mest effektive passive brandbeskyttelse for liv og ejendom.

Moderne FR systemer udleder ikke giftige aller korrosive gasser under en brand som systemer baseret på brom eller chlor vil gøre. Den type produkter er også effektive men har den ulempe at de er svært giftige og skadelige for mennesker, dyr, miljøet og atmosfæren.

Magma Firestop® er unikt ved ikke at udvikle giftige gasarter. Magma firestop er det miljøvenlige alternativ. Ingen skadelig effekt på ozonlag eller mennesker

Magma Firestop

Kontakt Magma Firestop
vedr. brandbekæmpelse og brandtrekanten.